News Damen

News Damen

News bei eisen Damen📣📣
 
Och bei eisen Damen ass d‘Preparatioun fir déi nächst Saison voll amgaangen. 
 
A ganz nom Moto "1 Pletschette ass gutt.. 2 si  besser "präsentéiere mir iech haut d’Lynn an d'Laura Pletschette! Déi 2 talentéiert Schwëstere verstärken ab nächster Saison eisen Dammekader. 
Si wiessele vum FC Atert Bissen. Mir wënschen hinne vill Spaass a Succès bei eis. 
 
Et ass warscheinlech och eng Première am Lëtzebuerger Fussball, dass 3 Zwillingskoppelen an enger Equipe zesumme spillen!
 
#gielablo 💛💙
#zesummen 💛💙
#heiassdikrech 💛💙
#lynnanlaurasinngielablo 💛💙